19.4.2017 / Gösterim Sayısı : 487

Fındık Kozalak Akarında Kimyasal Mücadeleye Dikkat

#Fındık Kozalak Akarında Kimyasal Mücadeleye Dikkat

Fındık kozalak akarı çok önemli bir fındık zararlısı olup; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Fındık kozalak akarının iki değişik formu bulunmaktadır. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluştururlar ve böylece verimi doğrudan olumsuz etkilerler. Diğer formu fındığın hem generatif hemde vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olarak verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Zararlı ile mücadele kültürel ve kimyasal mücadele şeklinde uygulanmaktadır.

Kimyasal Mücadele yapılacak fındık bahçelerinde mutlaka bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 ocak ve 30 da'dan büyük olan bahçelerde de 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1'er dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanmalıdır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır.

En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4-4.5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir.

Kimyasal mücadele, Bakanlığımız tarafından geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünlerinden Abamectin 18 g/l EC aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 25 ml ve Kükürt % 73 WP aktif maddeli BKÜ de 100 litre suya 500 g olarak kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadelede hidrolik bahçe pülverizatörü, motorlu bahçe pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır.

Uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla ilaçlanan bahçelerde yaprak dökümünden sonra, ön sayımlarda anlatıldığı gibi ikinci bir sayım yapılmalıdır. Bu sayım sonucunda bir dala isabet eden ortalama kozalak sayısı 5'den az ise uygulama başarılıdır.

Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalı, boş ilaç ambalajları su kaynaklarına bulaşmayacak şekilde derin bir çukura gömülmelidir.


''