6.1.2017 / Gösterim Sayısı : 847

2017 Yılı Staj Başvuruları Başlamıştır

2017 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Staj Uygulama Takvimi

 

Takvim DönemiFaaliyet Konusu
02.01.2017-09.01.2017

 

Branş tablolarının doldurularak Başkanlığımıza bildirilmesi.

02.01.2017 - 28.04.2017 mesai bitimine kadar

 

Başvuruların alınması

 

01.05.2017 - 08.05.2017

1-) Staj başvurularının bütçe dahilinde değerlendirilmesi

2-) Değerlendirmelerin eğitim birimlerine duyurulması

15.05.2017 – 12.06.2017

 

2018 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi.

02.10.2017-27.10.2017

 

1-) 2017 yılı staj uygulamaları gerçekleşmelerinin, EK-3 tablosuna uygun şekilde işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi,

 

2-) 2017 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgilerin, staj yönergesindeki EK-1 tablosuna uygun şekilde işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi.

             

STAJ ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

-Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı.

 

*Başvurular bizzat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yazılı olarak, öğrenci tarafından yapılacaktır. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

*Başvuruda bulunan öğrencilerden engelli kimlik kartına sahip olanlara,1. ve 2. Derece şehit yakını olduklarını belgeleyenlere ve staj başvurusu yapılan Bakanlık Biriminin faaliyet alanına giren konularda eğitim gören öğrencilere öncelik verilir.

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER EĞİTİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARI VASITASIYLA İSTENİLECEK BELGELER;

1) Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi, staj süresi ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,

2) 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 87nci maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigorta Priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,

3) Staj değerlendirme formu,

4) 2 adet vesikalık fotoğraf,              

5) Stajın telafisi gerektiği hallerde bu maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendinde belirtilen "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu stajyerden tekrar istenir.

Dilekçe Örneğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Stajyer Kontenjanı Branş Tablosu İçin Tıklayınız.

''